Album: The First Noel - Noel Đầu Tiên

Nghe Album: The First Noel - Noel Đầu Tiên

Các bài hát trong Album: The First Noel - Noel Đầu Tiên

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Cho nhau mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Feliz Navidaz

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Chúa Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Bêlem quạnh hiu

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Thiên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 72