Album: The First Noel - Noel Đầu Tiên

Nghe Album: The First Noel - Noel Đầu Tiên

Các bài hát trong Album: The First Noel - Noel Đầu Tiên

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Cho nhau mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Feliz Navidaz

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Chúa Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Bêlem quạnh hiu

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Thiên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 65