Album: Nhạc Khúc Tình Yêu

Nghe Album: Nhạc Khúc Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Nhạc Khúc Tình Yêu

Này con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 1,665

Tiếng gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Quà tặng của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 690

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Xin bước theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Để từ đây

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,343

Hòa tấu Saxophone

Trình bày: | Lượt nghe: 248