Album: Nhạc Khúc Tình Yêu

Nghe Album: Nhạc Khúc Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Nhạc Khúc Tình Yêu

Này con đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,468

Tiếng gọi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 246

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Quà tặng của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 572

Để từ đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 210

Hòa tấu Saxophone

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221