Nhạc sĩ: Lm. Hoàng Chương

Này con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 1,580

Tiếng gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Quà tặng của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 625

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Xin bước theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,091