Nhạc sĩ: Lm. Hoàng Chương

Này con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 1,686

Tiếng gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Quà tặng của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 691

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Xin bước theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,376