Nhạc sĩ: Lm. Hoàng Chương

Này con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 1,608

Tiếng gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Quà tặng của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 678

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Xin bước theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,224