Album: Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Nghe Album: Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Các bài hát trong Album: Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Con hờn trách Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Linh mục sống ăn xin

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Cũng chỉ là phù vân

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Kinh nguyện Thứ Năm

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Linh mục xin nói về cha

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Linh mục xin hát về mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 620