Album: Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Nghe Album: Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Các bài hát trong Album: Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Con hờn trách Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Linh mục sống ăn xin

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Cũng chỉ là phù vân

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Kinh nguyện Thứ Năm

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Linh mục xin nói về cha

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Linh mục xin hát về mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 607