Album: Cát Bụi 2 - Tuấn Kim

Nghe Album: Cát Bụi 2 - Tuấn Kim

Các bài hát trong Album: Cát Bụi 2 - Tuấn Kim

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Nếu vắng bóng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Kính mừng Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Hồng ân Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Hát lên mừng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Dâng Ngài cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Lấy gì đền đáp

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Đường yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Thân cát bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Hỡi người bộ hành

Trình bày: | Lượt nghe: 92