Album: Cát Bụi 2 - Tuấn Kim

Nghe Album: Cát Bụi 2 - Tuấn Kim

Các bài hát trong Album: Cát Bụi 2 - Tuấn Kim

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Nếu vắng bóng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Kính mừng Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Hồng ân Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Hát lên mừng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Dâng Ngài cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Lấy gì đền đáp

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Đường yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Thân cát bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Hỡi người bộ hành

Trình bày: | Lượt nghe: 69