Ca sĩ: Minh Dương

Tiểu sử Minh Dương

Album Minh Dương

MV Minh Dương

Bài hát Minh Dương

Tôi chọn Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 456

Một đời như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Sống cho tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Sống cho tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,436

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Chúa mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Cùng Mẹ tiến bước

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Nến hồng dâng tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 558