Album: Tình Khúc Tạ Ơn

Nghe Album: Tình Khúc Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Tình Khúc Tạ Ơn

Tôi chọn Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Một đời như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Sống cho tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Sống cho tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,334

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chúa mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Cùng Mẹ tiến bước

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Nến hồng dâng tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 552