Album: Hát Lời Ngợi Ca

Nghe Album: Hát Lời Ngợi Ca

Các bài hát trong Album: Hát Lời Ngợi Ca

Lời dẫn – Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Anh em phải canh thức

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Ta mang tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Sống đẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Lời Chúa nói

Trình bày: , | Lượt nghe: 135

Này cung đàn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 208