Album: Hát Lời Ngợi Ca

Nghe Album: Hát Lời Ngợi Ca

Các bài hát trong Album: Hát Lời Ngợi Ca

Lời dẫn – Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Anh em phải canh thức

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Ta mang tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Sống đẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Lời Chúa nói

Trình bày: , | Lượt nghe: 121

Này cung đàn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 203