Nhạc sĩ: OFM

Anh em phải canh thức

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Ta mang tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Sống đẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Lời Chúa nói

Trình bày: , | Lượt nghe: 120

Này cung đàn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 195