Nhạc sĩ: OFM

Anh em phải canh thức

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Ta mang tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Sống đẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Lời Chúa nói

Trình bày: , | Lượt nghe: 119

Này cung đàn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 191