Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - Tình Ngài Gọi Con

Nghe Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - Tình Ngài Gọi Con

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - Tình Ngài Gọi Con

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Điểm tựa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Lời cầu chiều hôm

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Con phải làm gì

Trình bày: | Lượt nghe: 737

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Trước mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Tình Ngài gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 2,529