Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - Tình Ngài Gọi Con

Nghe Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - Tình Ngài Gọi Con

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - Tình Ngài Gọi Con

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Điểm tựa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Lời cầu chiều hôm

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Con phải làm gì

Trình bày: | Lượt nghe: 820

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Trước mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tình Ngài gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 2,746