Album: Giáng Sinh An Bình 2

Nghe Album: Giáng Sinh An Bình 2

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh An Bình 2

Đồng Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Lời ru đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 496

Đêm lòng thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Trước nôi rơm hèn

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Ân tình Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 507

Tiếng chuông ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 362

Jingle Bell – Hòa Tấu

Trình bày: | Lượt nghe: 69