Album: Tiến Dâng Ngài 1

Nghe Album: Tiến Dâng Ngài 1

Các bài hát trong Album: Tiến Dâng Ngài 1

Có một người mù

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Đường trường xa

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 1,511

Hãy nhìn đến

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Là đây bánh miến

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Nên một trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Vui bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 299

Có Mẹ bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 133