Nhạc sĩ: Nguyễn Duy

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Ca Khúc Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Xuân Quê Hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Đừng để con đơn hành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

đường con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Lời ca thiên thu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49