Nhạc sĩ: Kim Long

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58