Nhạc sĩ: Nhạc Nước Ngoài - Lời Việt

Papa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Ngài cứu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Ngài là vầng đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163

Tiếng yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Ước mơ đời tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Đấng chăn dắt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Hối tiếc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136