Nhạc sĩ sĩ: Nhạc Nước Ngoài - Lời Việt

Papa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Ngài cứu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Ngài là vầng đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Tiếng yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Ước mơ đời tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Đấng chăn dắt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Hối tiếc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139