Nhạc sĩ: Hoàng Trọng

Rồi ngày sẽ trôi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 327