Album: Phi Nguyễn Vol.07 - Nhớ Cha

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.07 - Nhớ Cha

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.07 - Nhớ Cha

Nhớ ơn Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Gọi tiếng Cha ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Tình người Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Mong đền đáp tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Nghĩ về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 810

Nhớ về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Tình Cha cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Tình con cho Ba

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Niềm nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 117