Ca sĩ: Khả Tú

Tiểu sử Khả Tú

Album Khả Tú

MV Khả Tú

Bài hát Khả Tú

Chuyện ngày cuối năm

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 22

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 96