Ca sĩ: Khả Tú

Tiểu sử Khả Tú

Album Khả Tú

MV Khả Tú

Bài hát Khả Tú

Chuyện ngày cuối năm

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 89