Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.13 - Giuse Người Công Chính

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.13 - Giuse Người Công Chính

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.13 - Giuse Người Công Chính

Giuse trong âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 407

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Cầu xin Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 798

Thánh Giuse 2

Trình bày: | Lượt nghe: 522

Lạy Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 788

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Nguyện cầu Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 1,211

Ca mừng Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 586