Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.13 - Giuse Người Công Chính

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.13 - Giuse Người Công Chính

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.13 - Giuse Người Công Chính