Nhạc sĩ: Hồng Bính

Xin Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 309

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 299

Ánh mắt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 392

Ngài hãy phán

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Xin ơn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Xin cho con lòng tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 270

Chính Chúa chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25,777

Lời ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91