Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời

Nghe Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời

Các bài hát trong Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời

Làm sao dám mơ

Trình bày: | Lượt nghe: 518

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 4,535

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,377

Lắng nghe tiếng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,197

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 524

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 537

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,126

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,227

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 799