Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời

Nghe Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời

Các bài hát trong Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời

Làm sao dám mơ

Trình bày: | Lượt nghe: 483

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 4,309

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,214

Lắng nghe tiếng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,102

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 384

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 502

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,113

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 525

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,055

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 525