Ca sĩ: Tiến Dũng

Tiểu sử Tiến Dũng

Album Tiến Dũng

MV Tiến Dũng

Bài hát Tiến Dũng

Xin tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Con biết lấy gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,925

Tình Thập Tự

Trình bày: , | Lượt nghe: 262

Con có Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 42

Bài Thánh ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 675