Ca sĩ: Tiến Dũng

Tiểu sử Tiến Dũng

Album Tiến Dũng

MV Tiến Dũng

Bài hát Tiến Dũng

Xin tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Con biết lấy gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,847

Tình Thập Tự

Trình bày: , | Lượt nghe: 258

Con có Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 41

Bài Thánh ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 532