Ca sĩ: Tiến Dũng

Tiểu sử Tiến Dũng

Album Tiến Dũng

MV Tiến Dũng

Bài hát Tiến Dũng

Xin tạ ơn

Sáng tác: | Lượt nghe: 83

Xin vâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 59

Con biết lấy gì

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,996

Tình Thập Tự

Sáng tác: | Lượt nghe: 269

Cảm ơn Người

Sáng tác: | Lượt nghe: 111

Tôi muốn làm người mù

Sáng tác: | Lượt nghe: 67

Từng bước theo Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 626

Con có Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 45

Xin cho con trái tim của Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,737

Tình nguyên vẹn

Sáng tác: | Lượt nghe: 44

Biển đời có Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 157

Chan hòa niềm vui

Sáng tác: | Lượt nghe: 101

Bài Thánh ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 30

Lên Đền Thánh

Sáng tác: | Lượt nghe: 799