Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Cảm tạ 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 337

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 24

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 20

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39