Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Cảm tạ 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 178

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 459

Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 29

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 21

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47