Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Nhã ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Cảm tạ 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 652

Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Nhã ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 267

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 38

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 30

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69