Nhạc sĩ: Văn Duy Tùng

Muôn đời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 961

Hạt bụi (Slideshow)

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Niềm tin của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Lữ khách bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Hòa khúc yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Con sẽ trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Xin rửa con

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Con muốn

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Chúa và con

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Một giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Chuỗi kinh hiện tại

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Mùa lúa mới

Trình bày: , , | Lượt nghe: 234

Bài Thánh Vịnh

Trình bày: | Lượt nghe: 42