Album: Muôn Đời Tạ Ơn 3 - Tung Hô Danh Ngài

Nghe Album: Muôn Đời Tạ Ơn 3 - Tung Hô Danh Ngài

Các bài hát trong Album: Muôn Đời Tạ Ơn 3 - Tung Hô Danh Ngài

Con muốn

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Chúa và con

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Một giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Chuỗi kinh hiện tại

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Dâng Chúa Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 575

Lời ru thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 439