Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Nghe Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Các bài hát trong Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện