Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Nghe Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Các bài hát trong Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Mùa lúa mới

Trình bày: , , | Lượt nghe: 261

Bài Thánh Vịnh

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 1,244

Theo Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 160

Thêm sức

Trình bày: | Lượt nghe: 2,013

Hoa trắng

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Lời kinh nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Nhận định

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Kinh hoà bình

Trình bày: | Lượt nghe: 280