Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Nghe Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Các bài hát trong Album: Muôn Đời Tạ Ơn 4 - Lời Kinh Nguyện

Mùa lúa mới

Trình bày: , , | Lượt nghe: 241

Bài Thánh Vịnh

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 1,055

Theo Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 102

Thêm sức

Trình bày: | Lượt nghe: 1,623

Hoa trắng

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Lời kinh nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Nhận định

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Kinh hoà bình

Trình bày: | Lượt nghe: 258