Ca sĩ: Ns. Trần Tuấn

Tiểu sử Ns. Trần Tuấn

Album Ns. Trần Tuấn

MV Ns. Trần Tuấn

Bài hát Ns. Trần Tuấn

Giới hạn tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 424

Chúa đã biết con

Sáng tác: | Lượt nghe: 856

Tình người Linh mục

Sáng tác: | Lượt nghe: 2,354