Album: Trần Tuấn Vol.2 - Tình Người Linh Mục

Nghe Album: Trần Tuấn Vol.2 - Tình Người Linh Mục

Các bài hát trong Album: Trần Tuấn Vol.2 - Tình Người Linh Mục

Muối đất

Trình bày: , | Lượt nghe: 432

Như chiếc bình sành

Trình bày: | Lượt nghe: 766

Niềm vui đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 507

Phút tâm giao

Trình bày: , | Lượt nghe: 143

Vịnh ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Tình người Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 2,354

Nhớ tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 463