Album: Trần Tuấn Vol.2 - Tình Người Linh Mục

Nghe Album: Trần Tuấn Vol.2 - Tình Người Linh Mục

Các bài hát trong Album: Trần Tuấn Vol.2 - Tình Người Linh Mục

Muối đất

Trình bày: , | Lượt nghe: 387

Như chiếc bình sành

Trình bày: | Lượt nghe: 698

Niềm vui đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 475

Phút tâm giao

Trình bày: , | Lượt nghe: 119

Vịnh ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Tình người Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 2,206

Nhớ tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 435