Nhạc sĩ: Thơ: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Lê Đình Thông chuyển dịch)

Mùa lúa mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Kinh nguyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Kinh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Thánh Đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Hoa trắng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 42

Mẹ ơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 43