Nhạc sĩ: Thơ: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Lê Đình Thông chuyển dịch)