Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Phạm Trung

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Phạm Trung

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Phạm Trung