Nhạc sĩ sĩ: Sr. Trinh Nguyên

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 220

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 248

Đường Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 311

Kính mừng Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263

Thánh Giuse Quan Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 227

Mừng kính Thánh Anna

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 319

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 352

Niềm tin bạn trẻ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Sứ mạng Chúa trao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 686

Yêu thương phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 535

Dâng lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Suy tôn Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 547