Nhạc sĩ: Sr. Trinh Nguyên

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239

Đường Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 304

Kính mừng Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 257

Thánh Giuse Quan Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 226

Mừng kính Thánh Anna

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 319

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 345

Niềm tin bạn trẻ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Sứ mạng Chúa trao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 646

Yêu thương phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 524

Dâng lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 214

Suy tôn Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 527