Album: Tình Chúa

Nghe Album: Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Tình Chúa

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,000

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Đường Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 779

Kính mừng Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Thánh Giuse Quan Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 566

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 557

Niềm tin bạn trẻ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Sứ mạng Chúa trao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,111

Yêu thương phục vụ

Trình bày: | Lượt nghe: 660

Dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 424