Ca sĩ: Sr. Trinh Nguyên

Tiểu sử Sr. Trinh Nguyên

Album Sr. Trinh Nguyên

MV Sr. Trinh Nguyên

Bài hát Sr. Trinh Nguyên

Kính mừng Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 256

Mừng kính Thánh Anna

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 317

Suy tôn Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 440