Album: Hành Trang Nước Trời

Nghe Album: Hành Trang Nước Trời

Các bài hát trong Album: Hành Trang Nước Trời

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Hồn xác mong manh

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Xin Chúa dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Đời con dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Cho con quên đi

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Sống tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Con xin đa tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 226