Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Nghe Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Tình Chúa dẫn đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Khát vọng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Tiếng gọi trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Nào ta đi

Trình bày: | Lượt nghe: 267

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 819

Cất bước ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 328