Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Nghe Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Tình Chúa dẫn đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Khát vọng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Tiếng gọi trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 435

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Nào ta đi

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,040

Cất bước ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 410