Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Nghe Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Tình Chúa dẫn đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Khát vọng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Tiếng gọi trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 396

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Nào ta đi

Trình bày: | Lượt nghe: 243

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 596

Cất bước ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 276