Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Nghe Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Nhiệm Mầu

Tình Chúa dẫn đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Khát vọng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Tiếng gọi trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Nào ta đi

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 698

Cất bước ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 305