Album: Gieo Bước

Nghe Album: Gieo Bước

Các bài hát trong Album: Gieo Bước

Cầu cho Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 1,732

Gieo bước

Trình bày: | Lượt nghe: 440

Hoan ca tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,125

Trong yêu thương tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 97