Album: Gieo Bước

Nghe Album: Gieo Bước

Các bài hát trong Album: Gieo Bước

Cầu cho Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 2,027

Gieo bước

Trình bày: | Lượt nghe: 625

Hoan ca tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,548

Trong yêu thương tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 109