Album: Gieo Bước

Nghe Album: Gieo Bước

Các bài hát trong Album: Gieo Bước

Cầu cho Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 1,865

Gieo bước

Trình bày: | Lượt nghe: 479

Hoan ca tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,219

Trong yêu thương tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 99