Album: Lấy Gì Đền Đáp

Nghe Album: Lấy Gì Đền Đáp

Các bài hát trong Album: Lấy Gì Đền Đáp

Con biết lấy gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,996

Tình Thập Tự

Trình bày: , | Lượt nghe: 269

Con có Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 45