Album: Bài Hát Phong Trào Cursillo

Nghe Album: Bài Hát Phong Trào Cursillo

Các bài hát trong Album: Bài Hát Phong Trào Cursillo

Tinh thần Cursillo

Trình bày: | Lượt nghe: 261

De Colores!

Trình bày: | Lượt nghe: 431

Cursillistas hành khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 1,110

Cursillo

Trình bày: , | Lượt nghe: 182

Người trợ tá

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Ultreya

Trình bày: , | Lượt nghe: 158

De Colores! (Lời Việt)

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Hành khúc Phaolô

Trình bày: | Lượt nghe: 1,046

Tìm gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 647