Album: Bài Hát Phong Trào Cursillo

Nghe Album: Bài Hát Phong Trào Cursillo

Các bài hát trong Album: Bài Hát Phong Trào Cursillo

Tinh thần Cursillo

Trình bày: | Lượt nghe: 256

De Colores!

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Cursillistas hành khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 1,056

Cursillo

Trình bày: , | Lượt nghe: 176

Người trợ tá

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Ultreya

Trình bày: , | Lượt nghe: 153

De Colores! (Lời Việt)

Trình bày: | Lượt nghe: 316

Hành khúc Phaolô

Trình bày: | Lượt nghe: 975

Tìm gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 630