Nhạc sĩ: Lời: Gm. César Franco

Vững bước tin yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84