Album: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vol.2

Nghe Album: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vol.2

Các bài hát trong Album: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vol.2