Album: Xin Thêm Đức Tin (Lm. Quý Báu)

Nghe Album: Xin Thêm Đức Tin (Lm. Quý Báu)

Các bài hát trong Album: Xin Thêm Đức Tin (Lm. Quý Báu)

Xin Chúa ban đức tin

Trình bày: | Lượt nghe: 294

Chúa là đường

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Chèo thuyền sang bên kia

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Hãy đi rao giảng Tin Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,415

Chúa Kitô Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 1,349