Ca sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Tiểu sử Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Album Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

MV Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Bài hát Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức