Album: Trầm Hương Vol.05 - Ở Lại Trong Đức Kitô

Nghe Album: Trầm Hương Vol.05 - Ở Lại Trong Đức Kitô

Các bài hát trong Album: Trầm Hương Vol.05 - Ở Lại Trong Đức Kitô