Album: Tín Thác 2

Nghe Album: Tín Thác 2

Các bài hát trong Album: Tín Thác 2

Làm dấu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Tâm nguyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,360

Khấn nguyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 235

Con đã biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Cảm nghiệm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Trong tay Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Xác tín

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85