Album: Tín Thác 2

Nghe Album: Tín Thác 2

Các bài hát trong Album: Tín Thác 2

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tâm nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,556

Khấn nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Con đã biết

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Cảm nghiệm

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Trong tay Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Xác tín

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 96