Album: Tín Thác 2

Nghe Album: Tín Thác 2

Các bài hát trong Album: Tín Thác 2

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tâm nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,717

Khấn nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Con đã biết

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Cảm nghiệm

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Trong tay Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Xác tín

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 108