Album: Tín Thác 2

Nghe Album: Tín Thác 2

Các bài hát trong Album: Tín Thác 2

Làm dấu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Tâm nguyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,296

Khấn nguyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Con đã biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Cảm nghiệm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Trong tay Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Xác tín

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82