Ca sĩ: Liêm Bi

Tiểu sử Liêm Bi

Album Liêm Bi

MV Liêm Bi

Bài hát Liêm Bi

Theo tiếng Thiên thần

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: , | Lượt nghe: 36

Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Hát tiễn đưa mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Chuỗi Mân Côi

Trình bày: , | Lượt nghe: 170

Mẹ Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Yêu mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 118