Album: Tấm Lòng Vàng 18 (Tân Cổ Giao Duyên)

Nghe Album: Tấm Lòng Vàng 18 (Tân Cổ Giao Duyên)

Các bài hát trong Album: Tấm Lòng Vàng 18 (Tân Cổ Giao Duyên)