Album: Tấm Lòng Vàng 18 (Tân Cổ Giao Duyên)

Nghe Album: Tấm Lòng Vàng 18 (Tân Cổ Giao Duyên)

Các bài hát trong Album: Tấm Lòng Vàng 18 (Tân Cổ Giao Duyên)

Tấm lòng son

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Lạy Thánh Martino

Trình bày: | Lượt nghe: 1,859

Chúa và con

Trình bày: | Lượt nghe: 589

Tôi tin

Trình bày: , | Lượt nghe: 159