Album: Phi Nguyễn Vol.15 - Mùa Đông Mới Ngôi Lời Làm Người

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.15 - Mùa Đông Mới Ngôi Lời Làm Người

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.15 - Mùa Đông Mới Ngôi Lời Làm Người