Album: Phi Nguyễn Vol.13 - Tâm Tình Con Dâng

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.13 - Tâm Tình Con Dâng

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.13 - Tâm Tình Con Dâng

Hát về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Nỗi lòng ăn năn

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Cát biển sao trời

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Hãy trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 694

Tình yêu của Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Tình Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Hát về Cha (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Nỗi lòng ăn năn (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Hãy trở về (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Cát biển sao trời (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 338

Lắng nghe Lời Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 435