Album: Phi Nguyễn Vol.13 - Tâm Tình Con Dâng

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.13 - Tâm Tình Con Dâng

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.13 - Tâm Tình Con Dâng

Hát về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Nỗi lòng ăn năn

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Cát biển sao trời

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Hãy trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 699

Tình yêu của Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Tình Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Hát về Cha (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 299

Nỗi lòng ăn năn (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Hãy trở về (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 210

Cát biển sao trời (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 350

Lắng nghe Lời Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 455