Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.18 - Lời Kinh Đêm

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.18 - Lời Kinh Đêm

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.18 - Lời Kinh Đêm

Ngày về 1

Trình bày: | Lượt nghe: 2,219

Từ nơi ngục hình

Trình bày: | Lượt nghe: 1,015

Tiếng nghẹn ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 548

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Lượt nghe: 1,266

Vì danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 649

Từ chốn tối tăm

Trình bày: | Lượt nghe: 896

Ngày về 2

Trình bày: | Lượt nghe: 926

Xin để lại anh em

Trình bày: | Lượt nghe: 807

Chúa là đấng từ bi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,805

Xin xót thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 460

Kinh đầu lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 615

Lời chân thành

Trình bày: | Lượt nghe: 710