Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.18 - Lời Kinh Đêm

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.18 - Lời Kinh Đêm

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.18 - Lời Kinh Đêm