Nhạc sĩ: Lm. Mỹ Sơn

Chúa là đấng từ bi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,772